Vilka olika typer av texter finns det?

Det finns ett flertal olika texter som kan skrivas, och de olika är:

  • Insändare – Väldigt kort text som handlar om ett aktuellt ämne, och man vill här oftast påverka andra att tycka exakt så som man själv tycker.
  • Inlägg – Ett skriftligt yttrande i en debatt och/eller en diskussion.
  • Debattinlägg – Detta är ett slags ställningstagande och utgår från en så kallad tes. Denna text är längre och ska vara uppbyggd med: tes, inledande fråga, exempel, argument, motargument, bemötande av motargument samt slutsats.600px-blocksatz-beispiel_deutsch_german_text_sample_with_fully_justified_text-svg
  • Artikel – Följs med en rubrik samt ingress. Förmedlar enbart fakta, ur ståndpunkt är man objektiv och artikeln är opersonligt skriven (nyhetsartikel). En artikel som är en debattartikel vill påverka samt förändra.
  • Krönika – En text som är personlig om ett ämne som är aktuellt som många intresseras av. Här blandas skribentens erfarenheter med allmän resonemang.
  • Kåseri – Detta härstammar från franskan och har en betydelse av att det är samtal. Brukar skrivas väldigt lättsamt, humoristiskt samt i en personlig stil.
  • Essä – Ordet betyder försök, och innehållsmässigt är det ett samtal som sker mellan läsare samt skribenten. Man försöker på något sätt att väcka djupa tankar.
  • Brev – Den här texten när den skrivs har en bestämd mottagare och brevets utformning ser till att präglas utefter mottagaren. Brukar bestå av bland annat: datumangivelse, eventuellt ort, hälsningsfras till mottagaren eller stilen, inledningsfas samt avslutningsfas som passar till brevet.
  • Blogg – Härstammar från engelska ordet weblog, som kan översättas som att det är en webbjournal som är personlig som en öppen dagbok som brukar finnas på webben. Man brukar ha med olika synpunkter samt iakttagelser på händelser som är dagsaktuella, även länkar till de hemsidor som anses vara aktuella samt intressanta.
  • Manus – Utgångspunkten här är att man vill förbereda något muntligt, dock kan detta få konsekvenser för formuleringen. I denna text ska man hålla sig till talspråket så långt det bara går.

Genom att besöka http://www.roulette4fun.com/se kan man spela och vinna massa pengar som kan vara helt avgörande för en att skriva de olika texter som finns.