Vad är forskning?

Vad är egentligen forskning? Det är ett annat ord för vetenskapligt studium där en process som kallas aktiv, metodisk samt planmässig används. Forskare vill alltid resultera i nya vetenskapliga publiceringar, för att få ut ny kunskap men även öka medvetandet om ett annat ämne som inte har så mycket fakta publicerat ute.

Begreppet eller ordet forskning brukar vanligtvis användas för att beskriva hela samlingar av en typ av information för ett speciellt ämne. I dagligt tal används det för arbete som är vetenskapligt, eller släktforskning som gjorts inom privatforskning men dessa har inte publicerats vetenskapligt. Forskning kan både vara akademisk forskning eller industriforskning som kan ha drag av karaktär av bland annat grundforskning och/eller tillämpad forskning. Det som skiljer de olika forskningsinriktningarna åt är:scientist-1332343_960_720

  • Industriforskning är ett exempel på och som är vanligt förekommande inom läkemedelsindustrin, den här typ av forskning leder väldigt ofta till patent som i ett senare skede kan leda till bland annat produktutveckling.
  • Akademisk forskning, som görs på universitet brukar finansieras av statsmakterna via olika stiftelser samt myndigheter. Andra viktiga finansiärer kan också vara: fonder samt privata finansiärer, oberoende organisationer som ger bidrag och insamlingar av olika slag. Dessa finansiärer kräver inte att beslag ska läggas på forskningsresultaten, och är inte ute efter att vinna något för det.
  • Grundforskningen kan leda till med tiden, att det blir tillämpad forskning. Grundforskningen kan delas in två olika riktningar och dessa är samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt.

Som sagt det finns olika typer av forskningar som kan väljas bland, allting beror helt enkelt på vad det är man verkligen behöver mer information om. Sedan ska rätt person väljas som kan slutföra det här arbetet, för det är en av förutsättningarna att hitta någon som kan slutföra forskningen till det målet som önskas. Det tar sin tid att slutföra en forskning, men efter ett tag sitter man där och kan kalla sig forskare.