Vi är idag ett företag som är ideellt arbetande, vilket betyder att vi inte tjänar några pengar på det som vi gör. Vi grundade och startade vår hemsida för att bygga upp ett internetbibliotek/internetarkiv som kan underlätta för de som är på nätet.

Vilka är det då som vi ska underlätta för? Vårt ändamål är att kunna visa och erbjuda historiska samlingar som kan hämtas i digital form. De som ska kunna erbjudas detta konstant är personer som arbetar som historiker, forskare, allmänheten samt funktionshindrade. Det innebär att målgruppen är relativt stor och att allt det som vi erbjuder ska vara tillgängligt för en stor skala människor.

År 1996 var ett händelserikt år. Det var då som vårt internetbibliotek/ internetarkiv grundades, vilket idag befinner sig i den vackra staden San Francisco. Ifrån Alexa internet och övriga bolag har vi i arkivet fått ta emot en mängd donationer i form av olika uppgifter. I slutet av år 1999 började vår organisation att växa genom att vi började omfattas mer av att ha hand om väl avrundade samlingar. Idag finns det inte bara artiklar, utan på vår hemsida ingår det en rad olika saker såsom rörliga bilder, texter, programvara, ljud samt webbsidor som är arkiverade. Alla dessa möjligheter finns att tillgå hos oss idag och vi har utvecklats väldigt mycket. Förutom detta tillhandahåller vi tjänster som är specialiserade för adaptiv läsning. Detta innebär att personer som är blinda eller har någon typ av funktionsnedsättning enkelt kan få tillgång till information genom vår hemsida.