Källkritik – vad man än läser

Vad är källkritik?

Att vara källkritisk på internet är något man verkligen bör reflektera över. Källkritik är nämligen en metod som ser till att all information som härstammar från olika källor granskas. Den här metoden talar också om och ger information om det går att lita på någon källa samt om de kan användas till arbeten som ska skrivas.

De källor man kan vara källkritisk på

Det finns olika sätt som man kan vara källkritisk på och de kan vara allt ifrån: skriftlig, materiell eller muntlig.

Det som kan berätta en historia härstammar oftast från skriftliga samt muntliga källor, medan de materiella källorna är ett bevis som är fysiskt att en händelse verkligen har ägt rum. Det som är bra att skilja på när man ska vara källkritisk är förstahandskällor samt andrahandskällor. Skillnaden på dessa är att en förstahandskälla kan vara en person som berättat en händelse som precis har skett. En andrahandskälla på detta kan vara när journalisten i efterhand ser till att intervjua personen för att sedan själv kunna återberätta hela berättelsen. Det säger inte att den förstahandskällan inte alltid behöver vara opartisk eller ger den riktiga bilden av vad som verkligen har skett.

Budskapet och avsändaren14674353861_8e7fa43a2e_b

Genom att använda sig av metoden källkritik kan man ta reda på rätt snabbt vem som verkligen är källans avsändare samt budskapet med publiceringen. Att tänka på de här sättet gör det både lättare för en själv att se om källan är ett användbart medel som kan användas till arbetet. Ha alltid i fokus vem som står bakom publiceringen. Ta reda på så mycket som möjligt om utgivaren eller upphovsmannen (rör sig oftast om ett företag, en organisation eller en privatperson). Frågor som kan ställas är:

  • Texten som finns, vem har skrivit den?
  • Texten som finns, vem har publicerat den?

Undersök alltid om en källa är äkta, och vad som menas med det är att man ska se om källan utger sig att vara det den är. Saknas uppgifter såsom om upphovspersonen ska man nog använda sig av en annan källa istället.