Hur vet man vad som är en vetenskaplig artikel?

Det är en djungel att se vad som verkligen är en vetenskaplig artikel, och vad är det som utmärker dessa artiklar så att man kan vara säker? Det finns olika sätt att genomskåda om det är en vetenskaplig artikel och här kommer några:

1. Finns den vetenskapliga texten granskad i en tidskrift? Det vill säga i en “peer reviewed” eller en “refereed” journal? Det som kan göras är att i vissa databaser kan man begränsa sin sökning, men det krävs även att man kontrollerar artiklen separat och det kan göras på följande sätt:

  • Läs på tidskriftens webbplats om målgrupp, granskning och syfte.
  • Besök en databas som kallas Ulrich’s Periodical Directory för att se om tidskriften är vetenskaplig. Denna databas kan hittas bland de databaser som biblioteket har. Fyll i att artikeln ska vara refereed och peer reviewed.

Det finns även andra tidskrifter som man kan stöta på när man letar efter vetenskapliga artiklar. Det kan vara branschtidskrifter såsom Trade journals samt Magazines som är i stil med Vogue, Vi föräldrar och Illustrerad vetenskap.

2. När man har kommit så långt att man kan se att tidskriften är vetenskaplig är nästa steg att se om artikeln är densamma. I exempelvis vetenskapligt granskade tidskrifter kan det även finnas annat innehåll som inte på något sätt presenterar forskningsresultatet. Exempelvis på dessa kan vara alltifrån krönikor, bokrecensioner samt debattartiklar. Några frågor kan ställas för att vara helt säker på att den artikel man läser verkligen är vetenskaplig:2453098841_ce08e88e05

  • Författaren som skriver artikeln är forskare?
  • Innehåller artikeln ett abstract?
  • Finns det en tydlig indelning med hjälp av rubriker i artikeln? Ett vanligt upplägg som används till vetenskapliga artiklar kallas IMRAD som står för Introduction, methods, results and duscussion. Här gäller då:
  • Resultatet, redovisas det med hjälp av en empirisk studie som antingen kan vara kvantitativ eller kvalitativ?
  • Själva referenslistan, är den lång och finns det tillräckligt om andra referenser till andra liknande studier som har gjorts?
  • Är språket vetenskapligt samt avancerat?
  • Består artikeln av ett fåtal sidor?
  • Finns det information om att det är ”original research”, ”research article”, ”empirical study”, ”clinical trial”?