Hur kan man se att det är en falsk webbsida?

Du som letar efter information ska aldrig låta dig själv luras av falska webbplatser. Vissa webbsidor som man besöker kan se identiska ut. Detta kan vara ren slump ibland, men ibland kan det också vara ett medvetet val för att lura andra läsare samt sprida information som är falsk. Men andra syften att luras kan också vara att misskreditera något eller för att helt enkelt dra massa besökare till ens egna webbsida och få många besökare. Hittar man luriga webbsidor eller webbplatser kan man alltid ha dessa frågor i åtanke:

  • Se till att alltid kolla källans utgivare/upphovsman och vara källkritisk
  • Vad är källans budskap?www-983053_960_720

När du som person har tagit reda på vem som har publicerat källan är nästa steg i processen att ta reda på budskapet som källan vill förmedla. När man själv ska granska innehållet i en källa, för att särskilja om det rör sig om åsikter, fakta, underhållning eller reklam kan följande frågor ställas:

  • Vad är syftet med själva publiceringen?
  • Informationen som ges ut, är den trovärdig?
  • Det du redan vet, stämmer det med vad som finns i källan?
  • Är det lätt att kunna hitta ett budskap i publiceringen?
  • Dubbelkolla om det finns budskap som är dolda?
  • Fakta som finns i källan, är den kontrollerbar?
  • Saknas några uppgifter som är viktiga att de finns med?

Ett bra sätt att kontrollera allt detta för att undvika att drabbas av en sida som inte är bra och bara är ute efter att lura en, är att jämföra den med andra liknande källor som handlar om samma ämne i frågan. Detta kan vara ett tips att tänka på, men det är väldigt viktigt att ha i åtanke att alla källor som finns kan vara helt oberoende av varandra. Det kan också vara som så att källan kan ha hämtat all sin information från en och samma förstahandskälla.