Hur är en forskare och vad gör dessa?

Vad en forskare är och gör

En forskare är en person som på något sätt bedriver vetenskapligt studium för att få fram ny kunskap, samt öka vetandet gemensamt med hjälp av en planmässig, metodisk samt aktiv process. Själva resultatet som man får fram brukar vanligtvis leda till att det blir en vetenskaplig publicering. Det är alltså en generisk samt bred beteckning på en mängd olika former av anställningar som sker i den vetenskapliga världen.medical_laboratory_scientist_us_nih

Själva titeln som man har som forskare är inte på något sätt skyddat. Utan titeln är knuten till en aktivitet inom forskning som på något sätt utövar en kompetens eller anställningsform som är formell på något sätt. Det krävs att man går ungefär 9 år på universitet för att därefter kunna kallas sig som forskare. För vid anställningstitlar vid bland annat institutioner som är vetenskapliga brukar titeln på dessa personer vara forskare.

En forskares karriär kan vara bland annat att arbeta som: doktorand, postdoktoral, forskarassistent,

docent, lektor eller professor. Det vill säga att karriären är väldigt omfattande och man som person väljer helt själv vilket ämne man väljer att forska inom. När man har valt ett ämne som man ska fördjupa sina kunskaper inom, så får den akademiska forskningen vanligtvis publicera olika artiklar i bland annat vetenskapliga böcker samt tidskrifter. För publicering av dessa artiklar har de flesta dåvarande vetenskapliga områden sina egna tidskrifter där allting kan publiceras. Det är allt vanligare att dessa olika vetenskapliga artiklar publiceras elektroniskt på internet bland annat, istället för att trycka allting detta i tryckt format. Mycket smidigare och enklare att få tag på elektroniska saker istället för tryckta.

Det är ett himla jobb med att publicera en vetenskaplig artikel och det tar tid innan den kan färdigställas. Vem brukar finansiera all denna forskning som finns? Det är främst staten eller andra företag som är de vanliga som brukar finansiera forskning. Inom akademin är det en hård konkurrens, så många av forskarna lägger ner massa tid på att söka anslag.